OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

디자인 및 소재

ROVER WOOL CARDIGAN SERIES는 영국 자동차의 자부심이자 PREMIUM SUV의 대명사로 불리우는 LANDROVER DISCOVERY의 오래전 세대부터 계승되어온 디자인의 일부를, 엘보 패치로 형상화하여 만든 ROVER WOOL CARDIGAN을 처음으로 시작되었습니다. 02-2번 로버 울 카디건 시리즈는 봄에는 단품으로, 겨울에는 이너로 입기 좋은 두께감으로 발매되었습니다. 01-2번 카디건과 동일한 최고급 품질의 호주산 원료로 만들어진 메리노 울 100% (AUSTRALIAN SUPER EXTRAFINE MERINO WOOL 100%) 원사를 사용하여 맨살에 닿아도 부드러운 촉감과 뛰어난 착용감을 제공합니다. 제품은 일정 구간에서 완성된 후 유연제 처리 워싱을 거쳐 맨 살에 닿았을 때의 터치감을 최상위로 끌어올리는 것과 동시에 최초 수축이나 틀어짐을 보완합니다. ROVER WOOL CARDIGAN에 사용된 모든 엘보 패치는 리얼 쉽 스킨 레더를 사용합니다.

페이크 레더나 코팅 가공된 글로시 레더처럼 티 하나 없이 깨끗한 가죽이 아닌 최소한의 가공만을 거친 자연스러운 느낌이 특징인 가죽을 사용합니다. 따라서 가축의 부위, 개체에 따라서 주름이 존재하고, 가축으로 길러질 때 생긴 상처들이 간혹 보이는데 심한 개체들은 1차로 내부에서 선별하여 제작됩니다. 가죽의 주름이나 미세한 오염은 교환이나 환불 사유에 해당되지 않으니 구매에 참고 부탁드립니다. 가죽과 울을 전문적으로 다루는 세탁소에서 드라이클리닝을 필수로 권장합니다.

-PATCH COLOR : IVORY

AUSTRALIAN SUPER EXTRAFINE MERINO WOOL 100%
SHEEPSKIN LEATHER ELBOW PATCH

기본 정보
상품명 MELANGE GREY ROVER WOOL CARDIGAN 02-2
브랜드 Years Ago
판매가 253,000 재입고 알림 SMS
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 3개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
MELANGE GREY ROVER WOOL CARDIGAN 02-2 수량증가 수량감소 253000 (  2530)
합계 0 (0개)

02-2번 로버 울 카디건 시리즈는 봄에는 단품으로, 겨울에는 이너로 입기 좋은 두께감으로 발매되었습니다. 01-2번 카디건과 동일한 최고급 품질의 호주산 원료로 만들어진 메리노 울 100% (AUSTRALIAN SUPER EXTRAFINE MERINO WOOL 100%) 원사를 사용하여 맨살에 닿아도 부드러운 촉감과 뛰어난 착용감을 제공합니다.*해상도에 따라 색상이 다르게 보일  있습니다.


 • 소재 및 관리
  소재 및 관리
  사이즈
  배송 및 교환/반품


  AUSTRALIAN SUPER EXTRAFINE MERINO WOOL 100%

  SHEEPSKIN LEATHER ELBOW PATCH

   

  DRY CLEAN ONLY

  천연 가죽이 부착된 의류로 드라이 클리닝을 권장합니다케어  드라이 클리닝 전문점과 상의  진행하시기 바랍니다.

     Size 어깨 가슴단면 소매 총장
  S 45.5 57.5 66 66
  M 47 60 67 67
  L 48.5 62.5 68 68
  XL 50 65 69 69

  - Model 182cm, 59kg, Wearing M size
  -1~2cm 편차가 있을 수 있습니다.

  [ 배송안내 ]


  영업일 기준 약 2~3일 소요

  기본 배송비 3,000원 / 5만원 이상 구매시, 무료배송

  제주 지역의 경우 추가 배송비 3,000원


  단, 상품 종류 및 지역 상황에 따라 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  [ 교환 및 반품 안내 ]


  1. 제품 수령 후, 온라인 스토어  ORDER 에서 교환 혹은 반품 접수 부탁드립니다.

  2. CJ 대한통운 (1588-1255)로 직접 반품 접수 진행을 해주셔야 수거가 진행됩니다.

  3. 제품 수령일 다음날로부터 7일 이내에 본사로 제품이 도착되어야 정상적인 교환 및 환불이 가능합니다.

  4. 문의 절차 없이 교환 및 반품을 진행해주신 경우 재반송 처리됩니다.  교환 및 반품이 불가한 경우


  - 상품의 택 및 라벨을 제거한 경우

  - 상품 착용 및 세탁, 수선을 한 경우

  - 고의로 제품을 훼손한 경우

  - 교환 및 반품 기한이 지난 경우

  - 배송받은 박스 포장 상태가 아닌 제품이 훼손될 가능성이 있는 포장 상태로 반품을 보낸 경우  5. 단순 변심으로 인한 교환 및 반품의 경우 반송비용은 고객님께서 부담해주셔야 합니다. (색상 및 사이즈 교환)

  6. 제품의 결함 등 자사 실수로 교환 및 반품이 이루어지는 경우 배송비는 모두 자사에서 부담합니다.

  7. 환불시, 반품 확인 여부와 제품 상태를 확인한 후 문제가 없을시 3 영업일 이내에 결제금액을 환불해드립니다.

  8. 신용카드로 결제하신 경우는 신용카드 승인을 취소하여 결제대금이 청구되지 않게 합니다. 단, 신용카드 결제일자에 맞추어 대금이 청구 될 수 있으면, 익월 신용카드 대금 청구시 카드사에서 환급처리 됩니다.
  교환 및 반품 배송비 안내

  - 교환 왕복 배송비 : 6,000원

  - 반품 배송비 : 3,000원 (최초 결제시, 무료 배송건일 경우 6,000원)

  - 타 택배사를 이용하여 보내실 경우, '선불' 로 보내주시면 됩니다.  택배비 입금계좌

  국민 032901-04-309868 주식회사 모던애니멀  교환 및 반품 주소

  서울시 마포구 와우산로 161 지하 1


 • 사이즈
  소재 및 관리
  사이즈
  배송 및 교환/반품


  AUSTRALIAN SUPER EXTRAFINE MERINO WOOL 100%

  SHEEPSKIN LEATHER ELBOW PATCH

   

  DRY CLEAN ONLY

  천연 가죽이 부착된 의류로 드라이 클리닝을 권장합니다케어  드라이 클리닝 전문점과 상의  진행하시기 바랍니다.

     Size 어깨 가슴단면 소매 총장
  S 45.5 57.5 66 66
  M 47 60 67 67
  L 48.5 62.5 68 68
  XL 50 65 69 69

  - Model 182cm, 59kg, Wearing M size
  -1~2cm 편차가 있을 수 있습니다.

  [ 배송안내 ]


  영업일 기준 약 2~3일 소요

  기본 배송비 3,000원 / 5만원 이상 구매시, 무료배송

  제주 지역의 경우 추가 배송비 3,000원


  단, 상품 종류 및 지역 상황에 따라 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  [ 교환 및 반품 안내 ]


  1. 제품 수령 후, 온라인 스토어  ORDER 에서 교환 혹은 반품 접수 부탁드립니다.

  2. CJ 대한통운 (1588-1255)로 직접 반품 접수 진행을 해주셔야 수거가 진행됩니다.

  3. 제품 수령일 다음날로부터 7일 이내에 본사로 제품이 도착되어야 정상적인 교환 및 환불이 가능합니다.

  4. 문의 절차 없이 교환 및 반품을 진행해주신 경우 재반송 처리됩니다.  교환 및 반품이 불가한 경우


  - 상품의 택 및 라벨을 제거한 경우

  - 상품 착용 및 세탁, 수선을 한 경우

  - 고의로 제품을 훼손한 경우

  - 교환 및 반품 기한이 지난 경우

  - 배송받은 박스 포장 상태가 아닌 제품이 훼손될 가능성이 있는 포장 상태로 반품을 보낸 경우  5. 단순 변심으로 인한 교환 및 반품의 경우 반송비용은 고객님께서 부담해주셔야 합니다. (색상 및 사이즈 교환)

  6. 제품의 결함 등 자사 실수로 교환 및 반품이 이루어지는 경우 배송비는 모두 자사에서 부담합니다.

  7. 환불시, 반품 확인 여부와 제품 상태를 확인한 후 문제가 없을시 3 영업일 이내에 결제금액을 환불해드립니다.

  8. 신용카드로 결제하신 경우는 신용카드 승인을 취소하여 결제대금이 청구되지 않게 합니다. 단, 신용카드 결제일자에 맞추어 대금이 청구 될 수 있으면, 익월 신용카드 대금 청구시 카드사에서 환급처리 됩니다.
  교환 및 반품 배송비 안내

  - 교환 왕복 배송비 : 6,000원

  - 반품 배송비 : 3,000원 (최초 결제시, 무료 배송건일 경우 6,000원)

  - 타 택배사를 이용하여 보내실 경우, '선불' 로 보내주시면 됩니다.  택배비 입금계좌

  국민 032901-04-309868 주식회사 모던애니멀  교환 및 반품 주소

  서울시 마포구 와우산로 161 지하 1


 • 배송 및 교환/반품
  소재 및 관리
  사이즈
  배송 및 교환/반품


  AUSTRALIAN SUPER EXTRAFINE MERINO WOOL 100%

  SHEEPSKIN LEATHER ELBOW PATCH

   

  DRY CLEAN ONLY

  천연 가죽이 부착된 의류로 드라이 클리닝을 권장합니다케어  드라이 클리닝 전문점과 상의  진행하시기 바랍니다.

     Size 어깨 가슴단면 소매 총장
  S 45.5 57.5 66 66
  M 47 60 67 67
  L 48.5 62.5 68 68
  XL 50 65 69 69

  - Model 182cm, 59kg, Wearing M size
  -1~2cm 편차가 있을 수 있습니다.

  [ 배송안내 ]


  영업일 기준 약 2~3일 소요

  기본 배송비 3,000원 / 5만원 이상 구매시, 무료배송

  제주 지역의 경우 추가 배송비 3,000원


  단, 상품 종류 및 지역 상황에 따라 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  [ 교환 및 반품 안내 ]


  1. 제품 수령 후, 온라인 스토어  ORDER 에서 교환 혹은 반품 접수 부탁드립니다.

  2. CJ 대한통운 (1588-1255)로 직접 반품 접수 진행을 해주셔야 수거가 진행됩니다.

  3. 제품 수령일 다음날로부터 7일 이내에 본사로 제품이 도착되어야 정상적인 교환 및 환불이 가능합니다.

  4. 문의 절차 없이 교환 및 반품을 진행해주신 경우 재반송 처리됩니다.  교환 및 반품이 불가한 경우


  - 상품의 택 및 라벨을 제거한 경우

  - 상품 착용 및 세탁, 수선을 한 경우

  - 고의로 제품을 훼손한 경우

  - 교환 및 반품 기한이 지난 경우

  - 배송받은 박스 포장 상태가 아닌 제품이 훼손될 가능성이 있는 포장 상태로 반품을 보낸 경우  5. 단순 변심으로 인한 교환 및 반품의 경우 반송비용은 고객님께서 부담해주셔야 합니다. (색상 및 사이즈 교환)

  6. 제품의 결함 등 자사 실수로 교환 및 반품이 이루어지는 경우 배송비는 모두 자사에서 부담합니다.

  7. 환불시, 반품 확인 여부와 제품 상태를 확인한 후 문제가 없을시 3 영업일 이내에 결제금액을 환불해드립니다.

  8. 신용카드로 결제하신 경우는 신용카드 승인을 취소하여 결제대금이 청구되지 않게 합니다. 단, 신용카드 결제일자에 맞추어 대금이 청구 될 수 있으면, 익월 신용카드 대금 청구시 카드사에서 환급처리 됩니다.
  교환 및 반품 배송비 안내

  - 교환 왕복 배송비 : 6,000원

  - 반품 배송비 : 3,000원 (최초 결제시, 무료 배송건일 경우 6,000원)

  - 타 택배사를 이용하여 보내실 경우, '선불' 로 보내주시면 됩니다.  택배비 입금계좌

  국민 032901-04-309868 주식회사 모던애니멀  교환 및 반품 주소

  서울시 마포구 와우산로 161 지하 1


재입고 알림신청

디자인 및 소재

ROVER WOOL CARDIGAN SERIES는 영국 자동차의 자부심이자 PREMIUM SUV의 대명사로 불리우는 LANDROVER DISCOVERY의 오래전 세대부터 계승되어온 디자인의 일부를, 엘보 패치로 형상화하여 만든 ROVER WOOL CARDIGAN을 처음으로 시작되었습니다. 02-2번 로버 울 카디건 시리즈는 봄에는 단품으로, 겨울에는 이너로 입기 좋은 두께감으로 발매되었습니다. 01-2번 카디건과 동일한 최고급 품질의 호주산 원료로 만들어진 메리노 울 100% (AUSTRALIAN SUPER EXTRAFINE MERINO WOOL 100%) 원사를 사용하여 맨살에 닿아도 부드러운 촉감과 뛰어난 착용감을 제공합니다. 제품은 일정 구간에서 완성된 후 유연제 처리 워싱을 거쳐 맨 살에 닿았을 때의 터치감을 최상위로 끌어올리는 것과 동시에 최초 수축이나 틀어짐을 보완합니다. ROVER WOOL CARDIGAN에 사용된 모든 엘보 패치는 리얼 쉽 스킨 레더를 사용합니다.

페이크 레더나 코팅 가공된 글로시 레더처럼 티 하나 없이 깨끗한 가죽이 아닌 최소한의 가공만을 거친 자연스러운 느낌이 특징인 가죽을 사용합니다. 따라서 가축의 부위, 개체에 따라서 주름이 존재하고, 가축으로 길러질 때 생긴 상처들이 간혹 보이는데 심한 개체들은 1차로 내부에서 선별하여 제작됩니다. 가죽의 주름이나 미세한 오염은 교환이나 환불 사유에 해당되지 않으니 구매에 참고 부탁드립니다. 가죽과 울을 전문적으로 다루는 세탁소에서 드라이클리닝을 필수로 권장합니다.

-PATCH COLOR : IVORY

AUSTRALIAN SUPER EXTRAFINE MERINO WOOL 100%
SHEEPSKIN LEATHER ELBOW PATCH

리뷰

REVIEW

17
네이****
2024-03-22 02:55:10
네이****
2024-03-22 02:55:10
16
네이****
2023-11-07 02:31:24
네이****
2023-11-07 02:31:24
15
네이****
2023-03-24 03:18:58
네이****
2023-03-24 03:18:58
14
김형****
2022-11-29 20:24:26
김형****
2022-11-29 20:24:26
13
네이****
2022-11-25 05:47:03
네이****
2022-11-25 05:47:03
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Q&A