OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×기본 정보
상품명 [EXCLUSIVE] SQUARE RING
브랜드 Fotl
판매가 63,000 재입고 알림 SMS
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
COLOR

SIZE

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
[EXCLUSIVE] SQUARE RING 수량증가 수량감소 63000 (  630)
합계 0 (0개)


핸드메이드 그리고 유리의 특성상 스크래치가 있을 수 있습니다.

무늬, 반점, 기포 있을 수 있습니다. 또한 사진과 다른 오차나 불규칙한 굴곡이 있을 수 있습니다. 이로 인한 교환 환불은 불가합니다.

사이즈 부주의로 인한 타제품 교환, 환불 불가로 주의해서 주문해주시기 바랍니다.

실버제품위에 투명한 접착제로 유리를 붙인 제품입니다. 이에 예민한 분들은 신중한 구매 부탁드립니다.

 • 소재 및 관리
  소재 및 관리
  사이즈
  배송 및 교환/반품

  GLASS, 925 SILVER

  SIZE : FREE(4~5), FOR MAN(8~9)

  SHIPPING


  주문제작으로 인해 영업일 기준  7~10 정도 소요 

  배송비 3,000 / 배송비 무료(10만원 이상 구매시)

  제주지역의 경우 추가 배송비 3,000


  *도서  산간 지역은 1~2 정도 추가로 소요될  있습니다.

  *평일 오후 12 이전 접수된 주문건에 한해서 당일 발송 진행됩니다.
  RETURN


  **주문제작 상품으로 단순변심으로 인한 교환, 환불은 불가합니다.

  **핸드메이드 그리고 유리의 특성상 스크래치, 검정 무늬, 반점, 기포 있을 수 있으며, 사진과 다른 오차나 불규칙한 굴곡이 있을 수 있습니다. 이로 인한 교환 환불은 불가합니다.

 • 사이즈
  소재 및 관리
  사이즈
  배송 및 교환/반품

  GLASS, 925 SILVER

  SIZE : FREE(4~5), FOR MAN(8~9)

  SHIPPING


  주문제작으로 인해 영업일 기준  7~10 정도 소요 

  배송비 3,000 / 배송비 무료(10만원 이상 구매시)

  제주지역의 경우 추가 배송비 3,000


  *도서  산간 지역은 1~2 정도 추가로 소요될  있습니다.

  *평일 오후 12 이전 접수된 주문건에 한해서 당일 발송 진행됩니다.
  RETURN


  **주문제작 상품으로 단순변심으로 인한 교환, 환불은 불가합니다.

  **핸드메이드 그리고 유리의 특성상 스크래치, 검정 무늬, 반점, 기포 있을 수 있으며, 사진과 다른 오차나 불규칙한 굴곡이 있을 수 있습니다. 이로 인한 교환 환불은 불가합니다.

 • 배송 및 교환/반품
  소재 및 관리
  사이즈
  배송 및 교환/반품

  GLASS, 925 SILVER

  SIZE : FREE(4~5), FOR MAN(8~9)

  SHIPPING


  주문제작으로 인해 영업일 기준  7~10 정도 소요 

  배송비 3,000 / 배송비 무료(10만원 이상 구매시)

  제주지역의 경우 추가 배송비 3,000


  *도서  산간 지역은 1~2 정도 추가로 소요될  있습니다.

  *평일 오후 12 이전 접수된 주문건에 한해서 당일 발송 진행됩니다.
  RETURN


  **주문제작 상품으로 단순변심으로 인한 교환, 환불은 불가합니다.

  **핸드메이드 그리고 유리의 특성상 스크래치, 검정 무늬, 반점, 기포 있을 수 있으며, 사진과 다른 오차나 불규칙한 굴곡이 있을 수 있습니다. 이로 인한 교환 환불은 불가합니다.

재입고 알림신청리뷰

REVIEW

게시물이 없습니다

Q&A

게시물이 없습니다